Fundusze Unijne

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI

Informacja
9
Listopada
2017
Informacja

Szanowni Państwo,

Bez głębokich wykopów i objazdów nie da się wybudować nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zapewne, jako mieszkańcy Byczyny przekonują się Państwo o tym na co dzień. Od czerwca br. w Państwa dzielnicy trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Jako Inwestor pragniemy przeprosić za dotychczasowe utrudnienia. Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i prosimy o dalszą cierpliwość. Jednocześnie informujemy, iż roboty budowlane związane z układaniem sieci wod.-kan. zbliżają się ku końcowi. Powoli przystępujemy do odtworzenia dróg.

Zakres realizacji kanalizacji w Byczynie jest duży. Do końca listopada 2018 roku powstanie tu około 35 km sieci kanalizacji sanitarnej dla około 3500 mieszkańców oraz około 15 km sieci wodociągowej. Zgodnie z projektem oraz rozstrzygnięciem przetargowym, roboty w dzielnicy zostały podzielone na trzy etapy. Za realizację etapu pierwszego i drugiego (zlewnia ulicy Korczyńskiego, zlewnia ulicy Abstorskich, dawniej Baranowskiego) o łącznej wartości ponad 17,5 mln złotych, odpowiedzialna jest firma Omega. Za prace w terenie przy trzecim etapie (rejon ulicy Gwardzistów) o wartości ok. 9 mln złotych, odpowiedzialna jest firma Wolimex.

Zaprojektowana kanalizacja układana jest głównie w drogach i to często na głębokości poniżej czterech metrów. Wymaga to odpowiedniego sprzętu, zabezpieczenia i wytyczenia objazdów. Dodatkowo wraz z kanalizacją wymieniamy instalację wodociągową na nową. 90 proc. rur w pierwszym i drugim zakresie zadania została już ułożona. Teraz przyszedł czas na sukcesywną odbudowę dróg.

Prace odtworzeniowe rozpoczęły się na ulicy Józefa Hallera (dawna Rapackiego), w dalszej kolejności będą to ulice Laskowiec, Rewolucjonistów oraz Abstorskich. Umożliwi to przywrócenie komunikacji autobusowej oraz przystąpienie do spokojnych prac odtworzeniowych na pozostałych ulicach takich jak Pyrzowiec (dawniej Leńskiego), czy Żytnia. Na harmonogram prac mają oczywiście wpływ warunki pogodowe. Dołożymy jednak starań, aby wykonawca przy sprzyjających warunkach zrealizował jak największy zakres tych robót. Wkrótce przestaną też Państwu dokuczać czasowe wyłączenia wody, bo Państwa nieruchomości zostaną podłączone do nowego układu wodociągowego, który był sukcesywnie budowany od wakacji. Przypominamy, że czas indywidualnych przyłączy sanitarnych to dopiero perspektywa 2019 roku, o czym będziecie Państwo osobno informowani.

Jeszcze raz chcemy Państwa przeprosić za wszelkie utrudnienia i uciążliwości. Staramy się dyscyplinować wykonawców reagując na Państwa sygnały. Dziękujemy za nie. Jesteśmy przekonani, że nowy wodociąg, a co najważniejsze kanalizacja sanitarna, na którą Byczyna tak długo czekała, będzie rekompensatą za obecne niedogodności i w efekcie przyczyni się do podniesienia komfortu życia codziennego i dalszego rozkwitu tej dzielnicy.

MPWiK Sp. zo. o.

 
Do góry