Głosowanie odbyło się 25 czerwca w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie.
W skład Kapituły Konkursu „Jaworznicka szkoła pod żaglami. Kanalizacja – wiatr w żagle dla czystego środowiska” weszli:
− Józef Natonek, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o. o.
− Zbigniew Mika, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie
− Marcin Marzyński, Naczelnik Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie
− Ewa Sałużanka, Twórczyni Strategii Rozwoju Kultury w Jaworznie, Wykładowca Wydziału
Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
− Franciszek Matysik, Dziennikarz tygodnika „Co Tydzień”
− Gabriela Cerowska, Dyrektor ds. Wydarzeń Specjalnych i Szkoleń, Grupa PRC Sp. z o. o.
− Alicja Pluta, Nauczyciel, Gimnazjum nr 2
− Dorota Sadzyńska, Nauczyciel, Gimnazjum nr 3
− Olga Polak, Nauczyciel, Gimnazjum nr 6
− Andrzej Nocoń, Nauczyciel, Gimnazjum nr 9
− Małgorzata Kiljan, Nauczyciel, Gimnazjum nr 10
− Mirosława Kozieł, Nauczyciel, Gimnazjum nr 11

W Konkursie „Jaworznicka szkoła pod żaglami. Kanalizacja – wiatr w żagle dla czystego środowiska” zwyciężyła drużyna reprezentująca Gimnazjum nr 9 w składzie:
Karolina Szyszko
Pamela Poniatowska
Wiktoria Gawlik
Kamil Gacek
Maciej Jamróz

Zwycięski film: http://www.youtube.com/watch?v=tvDSph_XRPk

Drugie miejsce zajęła drużyna reprezentująca Gimnazjum nr 11 w składzie:
Marcin Jochymek
Izabela Kokoszka
Natalia Pażucha
Justyna Bednarczyk
Martyna Szykuła

Wyróżniony film: http://www.youtube.com/watch?v=Zb7X3qs0dio

Trzecie miejsce zajęła drużyna reprezentująca Gimnazjum nr 6 w składzie:
Natalia Halota
Karolina Kałuża
Jakub Drapała
Justyna Iżewska
Agata Warzecha

Wyróżniony film: http://www.youtube.com/watch?v=vL5pqBPP39o

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za zaangażowanie a laureatom gratulujemy i życzymy niezapomnianych wrażeń w czasie rejsu!
-------------------------W związku z podejrzeniami o nieuczciwe działania w czasie internetowego głosowania zgodnie z zapisem postanowień końcowych regulaminu w części III ust.7: „Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród” Organizator zmienia zasady wyboru zwycięzcy w Konkursie „Kanalizacja – wiatr w żagle dla czystego środowiska” na następujące: Ostateczną decyzję w sprawie wyłonienia laureatów Konkursu podejmuje Kapituła Konkursu. Ilekroć jest mowa o Kapitule Konkursu – należy przez to rozumieć komisję złożoną z przedstawicieli organizatora Konkursu, przedstawicieli wszystkich gimnazjów biorących udział w II etapie konkursu oraz ekspertów. Decyzje Kapituły Konkursu są tajne, ostateczne i nie podlegają odwołaniu ani zaskarżeniu.

[ Gimnazjum nr 2 - Oczyszczalnia ]

[ Gimnazjum nr 2 - Kanalizacja przyszłości ]

[ Gimnazjum nr 2 - Używaj często ale oszczędnie ]

[ Gimnazjum nr 2 - Ścieki w praktyce ]

[ Gimnazjum nr 3 ]

[ Gimnazjum nr 6 ]

[ Gimnazjum nr 10 ]

[ Gimnazjum nr 9 ]

[ Gimnazjum nr 9 ]

[ Gimnazjum nr 9 ]

[ Gimnazjum nr 11 ]Kolejny głos możesz oddać za 24 godziny.