You are here:
Today isCzwartek,04czerwiec,2020

Kolejne milionowe dofinansowanie dla Jaworzna

17 lipca w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach podpisano umowę potwierdzającą  przyznanie kolejnego dofinansowania dla Jaworzna. Prawie 5 mln zł otrzymał projekt pod nazwą: "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Będzie to już III faza tego projektu. 

Wartość całej umowy opiewa na ponad 9 mln zł, a kwota udzielonej dotacji z funduszy europejskich to ok. 4,75 mln zł, co stanowi około 85% wydatków kwalifikowanych. 

 

W ramach projektu powstanie ponad 1 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowany zostanie odcinek istniejącej już sieci o długości ok. 4 km. Powstanie również nowa sieć wodociągowa o długości ok. 0,2 km i wyremontowany zostanie kilometrowy odcinek wodociągu, który już działa, lecz wymaga pilnej modernizacji. Do nowoczesnej infrastruktury podłączone będą 243 gospodarstwa jedno i wielomieszkaniowe. 

 

„Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza III” to 19 projekt dofinansowany ze środków UE, którego realizację koordynować będzie WFOŚiGW w Katowicach. WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej w ramach systemu wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 dla działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. 

Galeria