Fundusze Unijne

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

9 Marca 2018
Wnioski napływają
Wnioski napływają


Mieszkańcy Jelenia Łęgu sprawnie i licznie odpowiadają na przesłaną korespondencję w sprawie składania wniosków na wycenę budowy przyłączy kanalizacyjnych. W 3 tygodnie od zakończenia kolportażu do siedziby spółki wpłynęło już ponad 130 wniosków. Jednak na tym nie koniec. Mieszkańcy wciąż dzwonią i pytają o ewentualność podłączenia. Ta będzie możliwa po 30 kwietnia. Prace w terenie mają się już ku końcowi.
 
Po 30 kwietnia br. rozpocznie się techniczna możliwość podłączania prywatnych domów z osiedla Jeleń Łęg. Oznacza to, że osoby, które otrzymały wycenę i przystały na nią, już w wakacje będą mogły w pełni korzystać z kanalizacji.

Na podstawie złożonych wniosków nasi geodeci dokonują teraz indywidualnych pomiarów, co do przebiegu przyłącza na danej posesji. Następnie wykonywane są obliczenia i analizy, jeśli chodzi o ilość potrzebnego materiału i prac, jakie należy wykonać. Tak powstaje wycena, która przesyłana jest zainteresowanym. Po jej akceptacji zawierana jest umowa na kompleksową realizację przyłącza, które jako wodociągi zobowiązujemy się wybudować w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

W ramach oferty „kompleksowej usługi budowy przyłącza kanalizacyjnego”, jaworznickie wodociągi wykonują: indywidualną wycenę, budowę przyłącza wraz z obsługą geodezyjną, likwidację zbiornika bezodpływowego, przywracanie terenu do stanu pierwotnego. Na powstałe i wybudowane przez siebie przyłącze przedsiębiorstwo udziela 10-letniej gwarancji. Ponadto część płatności, na życzenia klienta, może zostać rozłożona na raty. Istnieje również możliwość budowy przyłącza we własnym zakresie lub przez firmę zewnętrzną. Jednak w takim przypadku wszystkie formalności leżą po stronie inwestora. .

Budowa kanalizacji w osiedlu Jeleń Łęg współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.