Fundusze Unijne

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Dlaczego warto się podłączyć

Dlaczego warto się podłączyć?

Podłącz się i zyskaj

Budowa, modernizacja i rozbudowa jaworznickiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej weszła w piątą fazę. Największą jej inwestycją jest budowa w dzielnicy Jeleń Łęg ponad 9 km sieci, z której będzie mogło skorzystać 1200 osób.

Po co mi kanalizacja

Kanalizacja jest wygodna, bo rozwiązuje problem ścieków, których nie trzeba wypompowywać z szamba. Nie musisz organizować wywozu i utylizacji nieczystości oraz zbierać dokumentacji z tych działań (należy pamiętać, że brak tej dokumentacji oznacza karę finansową). To również oszczędność, gdyż porównując rachunki osób podłączonych i niepodłączonych, przyłączenie do sieci w 4-osobowej rodzinie daje oszczędności ok. 1500 zł rocznie. Ponadto znika problem nieszczelnych szamb, przez które do wód gruntowych i cieków wodnych przenikają nieczystości.

Czy ktoś mi pomoże?

MPWiK w Jaworznie pomaga w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z budową przyłącza. W ofercie budowy przyłącza przez MPWiK jest: wykonanie projektu biorącego pod uwagę uzgodnienia branżowe i geodezyjne oraz 10-letnia gwarancja. Ważny jest też fakt, że płatności mogą być rozłożone na raty.
Ponadto każdy mieszkaniec Jaworzna może ubiegać się dotację na wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego. Wysokość dotacji dla jednego przyłącza wynosi 50 % kosztów jego budowy, jednak nie więcej niż 2000 zł. Wnioski o dotację przyjmowane są do 15 października 2017 r. Więcej informacji znajduje się tu: http://bip.jaworzno.pl/Article/id,18890.html

Co zyskam na podłączeniu do kanalizacji
OszczędnośćKoszt odprowadzania 1m3 ścieków według taryfy MPWiK to 8,95 zł (brutto). Natomiast koszt wywozu 1m3 ścieków z szamba wynosi od 15 do 20 zł (brutto).
WygodęSystem kanalizacyjny to najwygodniejszy sposób odprowadzania ścieków. Unikasz wypadków związanych z "wybiciem" szamba i nieprzyjemnytmi zapachami.
Czyste środowiskoNieczystości nie dostają się do wód gruntowych i cieków wodnych, z których wszyscy korzystamy.
DotacjeDziała specjalny system dotacji, dzięki któremu mieszkańcom zwraca się część kosztów budowy przyłącza.