Aktualności

Od 2011 roku budujemy i modernizujemy sieć kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Jaworzna.

Od 2011 roku budujemy i modernizujemy sieć kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Jaworzna. W tym czasie w mieście powstało ponad 100 km sieci sanitarnej o wartości ponad 300 mln zł. Budowa kanalizacji sanitarnej zwiększyła atrakcyjność takich dzielnic jak: Pieczyska, Długoszyn, Góra Piasku, Ciężkowice, Bory, Warpie, Byczyna, Jeleń Łęg. Dzięki unijnym środkom udało się także stworzyć pierwsze …

Od 2011 roku budujemy i modernizujemy sieć kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Jaworzna. Read More »

Ostatnia prosta. Kanalizacja w Dąbrowie Narodowej na ukończeniu.

Budowa kanalizacji w Dąbrowie Narodowej to ostanie zadanie, jakie jest realizowane przez Wodociągi Jaworzno w ramach unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza VI”. Poza kanalizacją w Dąbrowie Narodowej w skład VI fazy wchodziły zadania z szeroko rozumianej rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna. Jeszcze przed nastaniem pandemii, udało …

Ostatnia prosta. Kanalizacja w Dąbrowie Narodowej na ukończeniu. Read More »

W Dąbrowie Narodowej kanalizacja na ukończeniu

W Dąbrowie Narodowej, podobnie jak w dzielnicach Długoszyn, Góra Piasku, Byczyna, Jeleń Rynek, przy udziale Unii Europejskiej oraz dzięki środkom pochodzącym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wodociągi Jaworzno budują dla mieszkańców kanalizację sanitarną. Zakres, trwającej od początku 2020 roku inwestycji, obejmuje budowę 19 kilometrów kanalizacji oraz wymianę sieci wodociągowej o długości ponad 14 kilometrów. Całe …

W Dąbrowie Narodowej kanalizacja na ukończeniu Read More »

Pandemia i sroga zima, kanalizacji w Dąbrowie nie zatrzyma

Od początku 2020 roku przy udziale Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wodociągi Jaworzno budują dla mieszkańców Dąbrowy Narodowej 19 km nowej sieci kanalizacyjnej. Wraz z budową kanalizacji  wymieniana jest sieć wodociągowa o długości blisko 14 km. Pomimo obecnie panującej pandemii, a ostatnio także warunków zimowych jest szansa, że całe przedsięwzięcie …

Pandemia i sroga zima, kanalizacji w Dąbrowie nie zatrzyma Read More »

To już jest koniec prac na Oczyszczalni

W nietypowych okolicznościach wynikających z pandemii COVID-19 jednocześnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa doprowadzono do końca prace modernizacyjne na Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. Roboty, które trwały blisko 2 lata, prowadzone były w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. Oczyszczalnia, jako obiekt jest ważnym elementem całego układu kanalizacyjnego funkcjonującego …

To już jest koniec prac na Oczyszczalni Read More »

Trwają prace przy rozbudowie miejskiej sieci kanalizacyjnej

Pomimo obostrzeń i trwającej pandemii COVID-19, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa, prowadzone są roboty kanalizacyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. W zakresie powyższego projektu w 2018 roku zakończono już inwestycję w dzielnicy Byczyna. Dla 3500 mieszkańców powstało tam ponad 30 km kanalizacji sanitarnej oraz nowa sieć …

Trwają prace przy rozbudowie miejskiej sieci kanalizacyjnej Read More »

18 mln na modernizację oczyszczalni

Realizowana jest kolejna przebudowa oczyszczalni. Tym razem zhermetyzowany i odnowiony zostanie układ mechaniczny i osadowy obiektu. Po podpisaniu umowy 6 września nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy głównemu wykonawcy.

Umowa na budowę kanalizacji w Dąbrowie Narodowej podpisana

Znany jest już wykonawca kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. W połowie października Wodociągi Jaworzno podpisały umowę z firmą Eurovia S.A. na realizację przedmiotowego zadania, którego finalizacja szacowana jest na koniec 2021 roku.