Fundusze Unijne

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza VI

O projekcie

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI

Prace modernizacyjne w Byczynie stanowią trzon wniosku o dofinansowanie VI fazy złożonej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej. Wyniki postępowania będą znane najprawdopodobniej po wakacjach. Orientacyjny zakres projektowanej kanalizacji w Byczynie obejmuje około 35 km sieci sanitarnej dla 3523 mieszkańców oraz modernizację 15 km sieci wodociągowej.

Oprócz Byczyny projekt obejmuje budowę kanalizacji m.in. na osiedlu Dąbrowa Narodowa, Równa Górka i w okolicach Rynku w Jeleniu. Prace będą także prowadzone w ul. Chopina, Marusarzówny, Szczelnik, Żywiczanej, Szelonka, Kruczej, Tylnej, Wandy, Świstackiego i Kopernika. Rozbudowie i modernizacji poddana zostanie również oczyszczalnia ścieków Jeleń-Dąb.

W sumie podczas VI fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego powstanie 70 km sieci sanitarnej i 37,38 km sieci wodociągowej. Skorzysta na tym 6 470 mieszkańców Jaworzna.

Wartość całego VI projektu wynosi 122 902 847,11 zł.

Do góry