Kontakt

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o

ul. Świętego Wojciecha 34
43-600 Jaworzno

tel. dyspozytor: 994

tel. centrala: +48 32 318 60 00

e-mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

Jednostka Realizująca Projekt

ul. Świętego Wojciecha 34
43-600 Jaworzno

fax: +48 32 318 60 74
e-mail: jrp@wodociagi.jaworzno.pl

Dział Techniczno-Inwestycyjny:

tel: +48 32 318 60 26

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.