Fundusze Unijne

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

12 Marca 2017
Spotkanie z mieszkańcami w Jeleniu Łęgu
Spotkanie z mieszkańcami w Jeleniu Łęgu
Prawie 5 milionów złotych ma kosztować budowa kanalizacji w Jeleniu Łęgu. 10 października rozpoczęły się pierwsze wykopy pod ułożenie rur i studni kanalizacyjnych. Z tego tytułu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zorganizowało spotkanie informacyjne dla mieszkańców. 27 października sala w Domu Kultury w Jeleniu pękała w szwach, zabrakło miejsc siedzących.
Do końca 2017 roku w Łęgu ma powstać 9 km sieci dla 1200 osób. Podczas czwartkowego spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się z harmonogramem i zakresem robót, technicznymi wariantami i możliwościami podłączania się do kanalizacji sanitarnej, a także systemem finansowania przyłączy kanalizacyjnych.

Budowa kanalizacji w Jeleniu Łęgu jest częścią piątego etapu projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Wartość piątej fazy to prawie 17 milionów złotych, z czego ponad 8,7 mln to dofinansowanie. Oprócz Łęgu w jej zakres wchodzi także budowa kanalizacji w ulicy Śląskiej i Paderewskiego oraz redundancja zadań zrealizowanych w ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej.