Fundusze Unijne

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

20 Marca 2017
Wiosenne prace w Jeleniu
Spotkanie z mieszkańcami w Jeleniu Łęgu
Od początku marca mieszkańcy Jelenia znowu mogą spotkać ekipy budujące kanalizację sanitarną w dzielnicy. - Wiosenne ocieplenie umożliwiło wznowienie prac, a do tej pory udało się wybudować już 2 z 9 km sieci kanalizacyjnej w tej części miasta – mówi Sławomir Grucel, rzecznik MPWiK.
Obecnie prace prowadzone są w ul. Dolnej i Bożka, gdzie sieć kanalizacyjna zostanie wykonana do końca marca i wkrótce odtworzona będzie tam nawierzchnia drogowa. Robotnicy pracują także na ulicy Zwycięstwa, gdzie prace będą kontynuowane do końca września br. W następnych miesiącach planowane są roboty na ulicach Nad Brzegiem i Nadrzecznej. – Harmonogram, przewiduje zakończenie budowy sieci we wrześniu tego roku, a odtworzenie nawierzchni do listopada br., jednakże warto pamiętać, że mogą nastąpić w nim zmiany, z niezależnych od nas przyczyn - dodaje Sławomir Grucel.
Bieżące informacje dotyczące projektu przebudowy i modernizacji kanalizacji można śledzić na stronie internetowej www.kanalizacja.jaworzno.pl/faza5.

Prace związane z budową kanalizacji w Jeleniu kosztują prawie 5 milionów zł brutto. Do końca 2017 roku powstanie 9 km sieci sanitarnej dla 1200 osób. Inwestycja jest częścią piątego etapu projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.