Fundusze Unijne

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

9 Marca 2017
Kanalizacja na piątkę
Kanalizacja na piątkę
We wtorek 28 czerwca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację V fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego. Była to 3 umowa w Polsce podpisana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.
Dzięki temu, teraz w ulicy Chrząstówka i Chełmońskiego powstaje blisko 1000 metrów sieci sanitarnej. Kanalizacja będzie obsługiwać 45 posesji. Nowy układ zostanie włączony do istniejącej sieci tj. do przepompowni znajdującej się w ulicy Chełmońskiego, skąd ścieki, układem tłocznym zostaną skierowane do oczyszczalni w Jeleniu.

Planowany termin zakończenia prac wraz z odbudową nawierzchni to koniec stycznia 2017 roku. Oznacza to, że już wczesną wiosną mieszkańcy będą mogli przystąpić do budowy swoich prywatnych przyłączy kanalizacyjnych.

Budowa kanalizacji w ulicy Chrząstówka i Chełmońskiego o wartości 300 tysięcy złotych jest częścią projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza V”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.