Fundusze Unijne

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

10 Marca 2017
Tysiąc metrów pod ziemią
Tysiąc metrów pod ziemią
W Jaworznie wraz z nowymi odcinkami dróg budowane są nowe odcinki sieci sanitarnej. W okresie wakacyjnym podczas tworzenia nowego układu drogowego w rejonie Szpitala Miejskiego, na zlecenie MPWiK wybudowano kanalizację sanitarną - od ulicy Drabika do ulicy Chrząstówki. Łącznie 300 metrów niezbędnych do budowy kanalizacji w następnych ulicach.
Dzięki temu, teraz w ulicy Chrząstówka i Chełmońskiego powstaje blisko 1000 metrów sieci sanitarnej. Kanalizacja będzie obsługiwać 45 posesji. Nowy układ zostanie włączony do istniejącej sieci tj. do przepompowni znajdującej się w ulicy Chełmońskiego, skąd ścieki, układem tłocznym zostaną skierowane do oczyszczalni w Jeleniu.

Planowany termin zakończenia prac wraz z odbudową nawierzchni to koniec stycznia 2017 roku. Oznacza to, że już wczesną wiosną mieszkańcy będą mogli przystąpić do budowy swoich prywatnych przyłączy kanalizacyjnych.

Budowa kanalizacji w ulicy Chrząstówka i Chełmońskiego o wartości 300 tysięcy złotych jest częścią projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza V”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.