O projekcie

„Opracowanie innowacyjnej metody usuwania farmaceutyków ze ścieków”

W dzisiejszych czasach, jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu na świecie jest przemysł farmaceutyczny. Powszechność stosowania leków w krajach rozwijających się jest bardzo duża, z roku na rok rośnie i przewiduje się, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Zjawisko to jest widoczne na przykładzie Polski, która zajmuje aktualnie 6 miejsce w Europie jeżeli chodzi o wielkość sprzedaży, natomiast drugie pod względem tempa wzrostu sprzedaży leków ( Wontorska, Wąsowski, 2018). Obecność farmaceutyków w środowisku wodnym jest problemem ogólnoświatowym, który na przestrzeni ostatnich lat ulega nasileniu. Wśród kluczowych przyczyn wskazywany jest właśnie dynamiczny rozwój rynku farmaceutycznego. Farmaceutyki w ściekach wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne w tym zdrowie ludzi i innych organizmów żywych. W wyniku przedostania się ich do środowiska dochodzi do akumulacji ich w organizmach, lekooporności i dotyczy to zarówno zwierząt jak i ludzi. Niestety bazując na wynikach dotychczasowych badań należy stwierdzić, że metody konwencjonalne oczyszczania ścieków, wykorzystujące osad czynny, nie zapewniają wysokiej efektywności usuwania farmaceutyków. W wyniku czego substancje pozostałe w ściekach oczyszczonych przedostają się do wód powierzchniowych.

Przedmiotem projektu dofinansowanego ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jest opracowanie pierwszej w Polsce innowacyjnej metody usuwania farmaceutyków ze ścieków.

Jedną z możliwych technologii usuwania farmaceutyków jest ozonowanie medium. Ozon, jako silny utleniacz reaguje z wieloma związkami powodując ich rozkład, przekształcając je w inne związki chemiczne. Opracowanie metodyki, regulacji parametrów procesów ozonowania umożliwi usuwanie ze ścieków ww. związków farmakologicznych.

Projekt badawczy oprócz usuwania farmaceutyków, uwzględnia również niwelowanie powstających podczas ozonowania produktów ubocznych (t.j. chromiany i bromiany). Tak więc, oczekiwanym celem projektu jest wypracowanie metody redukującej farmaceutyki ze ścieków na poziomie 80-90% oraz by nie powstawały przy tym szkodliwe substancje, wspomniane chromiany i bromiany. Prowadzone procesy mają wykorzystywać tylko energię elektryczną, eliminując konieczność wykorzystywania sztucznych związków chemicznych w procesach ozonowania ścieków. Aby to dokonać wykorzystywane jest zjonizowane powietrze, które powstaje z ozonu zdesorbowanego ze ścieków w kolumnach kontaktowych oraz świeżego, filtrowanego powietrza wdmuchiwanego przez wentylatory.