Schemat działania

SCHEMAT DZIAŁANIA STACJI PILOTAŻOWEJ

Zasada działania stacji pilotowej wykorzystującej ozonowanie wstępne ze stopniowaniem i ozonowanie pośrednie jest następująca. Proces ozonowania wstępnego prowadzony jest za pomocą aeratora-desorbera, wykorzystującego ozon zdesorbowany z kolumn kontaktowych zmieszany z czystym filtrowanym powietrzem. Instalacja dodatkowo zawiera filtrację na filtrach żwirowo-piaskowych, węglowym i dezynfekcję lampą UV. Opracowana zostanie taka metoda ozonowania ścieków, która umożliwi prowadzenie procesów technologicznych (wytwarzanie tlenu, ozonu i utlenianie) z wykorzystaniem wyłącznie energii elektrycznej.

Ozonowanie prowadzone zgodnie z założeniami nowej technologii, czyli dozowanie do ścieków ozonu w kilku miejscach, spowoduje odpowiednie chłodzenie ścieków dla stabilizacji procesów technologicznych oraz ograniczenie ilości dozowanego ozonu do ścieków w procesach ozonowania pośredniego, dzięki dozowaniu powietrza zjonizowanego kaskadowo. Utrzymanie stałego czasu kontaktu ozonu ze ściekami umożliwi ograniczenie powstawania związków kancerogennych.