Innowacyjne metody usuwania farmaceutyków ze ścieków

Film z realizacji pierwszego w Polsce projektu naukowo – badawczym pt. „Opracowanie innowacyjnej metody usuwania farmaceutyków ze ścieków”, który to Projekt od ponad roku jest realizowany na jaworznickiej oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. Jego głównym celem i założeniem jest redukcja ze ścieków oczyszczonych farmaceutyków na poziomie 80-90%. Metoda neutralizacji farmaceutyków polega na ozonowaniu ścieków, tak aby podczas całego procesu wyeliminować powstawanie substancji kancerogennych.