Raport końcowy

Poniżej prezentujemy końcowy artykuł oraz wnioski z dwu letniej działalności stacji naukowo badawczej zlokalizowana na Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb w Jaworznie, której głównym celem i założeniem było ozonowanie ścieków oczyszczonych z zamiarem redukcji z nich farmaceutyków na poziomie 80-90% przy całkowitym braku powstawania substancji kancerogennych.

Efektywność usuwania wybranych leków na przykładzie instalacji ozonowania oczyszczanych ścieków komunalnych w Jaworznie – badania w skali pilotowej.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie beneficjent Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Efektywność usuwania wybranych leków na przykładzie instalacji ozonowania oczyszczanych ścieków komunalnych w Jaworznie.