You are here:
Today isNiedziela,23czerwiec,2024

Harmonogram prac

Kontrakt 1:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Jaworzno-Dąb.
Planowany okres inwestycji: luty/marzec 2014 – czerwiec 2015

 

Kontrakt 2:

Budowa przepompowni ścieków Biały Brzeg w Jaworznie wraz z drogą dojazdową, zasilaniem energetycznym, budynkiem, przebudową kolektora ścieków komunalnych.

Kontrakt zakończony.

Okres budowy: kwiecień 2011 – czerwiec 2012

 

Kontrakt 3:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Warpie.

Planowany okres budowy: marzec 2014 – czerwiec 2015

 

Kontrakt 4:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Bory.

Planowany okres budowy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

 

Harmonogram dla kontraktu na Borach na 10-15.03.2014:

1. Prace montażowe na przyłączach kanalizacyjnych - ul. Bieleńska

2. Tyczenie ulic Stromej i Granicznej

 

 

Kontrakt 5:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Lipinka, Koniówki, Ogrodowa w Jaworznie.

 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lipinka i Koniówki w Jaworznie.

Kontrakt zakończony.

Okres budowy: maj 2008 – maj 2009

 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej w Jaworznie.

Kontrakt zakończony.

Okres budowy: lipiec 2007 – grudzień 2007

Galeria