You are here:
Today isWtorek,21maj,2024

Aktualne prace

Plan robót:

 

Bory

- roboty drogowe Grodzka, Hetmańska, Gołębia

- roboty drogowe wykończeniowe Chrzanowska, Niecała, Gęsia

- roboty kanalizacyjne Chrzanowska boczna (zmiana trasy)

- roboty porządkowe (generalnie zakres robót zasadniczych jest ukończony)

 

Warpie

- roboty drogowe Bohaterów Getta i skrzyżowanie z Północną

- roboty porządkowe (zakres robót zasadniczych jest ukończony)

 

Galeria