You are here:
Today isNiedziela,23czerwiec,2024

Geneza projektu

Historia Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza II” sięga 6 czerwca 2012 roku, kiedy to Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności.

 

Około pół roku później, 19 grudnia 2012 roku MPWiK otrzymało potwierdzenie przyznania dofinansowania na II fazę projektu. 

 

13 marca 2013 roku w Katowicach zawarto umowę pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a MPWiK.

 

Z kolei 4 listopada 2013 roku w Katowicach podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie „Modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza II” w wysokości 11 mln zł.

 

W dniu 23.12.2014 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Jaworznie zawarło Aneks nr 2 do Umowy z dnia 13 marca 2013 r. o dofinansowanie Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna – faza II” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

Umowa podstawowa została zawarta w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I – Gospodarka wodno – ściekowa. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Na mocy Aneksu nr 2, Projekt został rozszerzony o dodatkowy zakres.

 

 

Do Projektu wchodzi:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 18,19 km, 

- przebudowa/remont sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3,45 km,

- budowa sieci wodociągowej o długości 1,28 km,

- przebudowa/remont sieci wodociągowej o długości 27,27 km. 

 

 

 

 

Galeria