You are here:
Today isNiedziela,23czerwiec,2024

Jednostka Realizująca Projekt

 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) to struktura powołana w związku z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Funduszu Spójności. JRP odpowiedzialna jest za przygotowanie, organizację i monitorowanie projektu pod względem technicznym, finansowym i prawno- organizacyjnym.

 

Skład Jednostki Realizującej Projekt w MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie:

 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – Józef Natonek 

Kierownik JRP/ Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Wice MAO) – Małgorzata Wojas

P.O. Kierownika JRP – Agnieszka Granda

Specjalista ds. technicznych JRP – Ewa Sidzina

Specjalista ds. technicznych JRP - Julian Stumpf

Inspektor ds. technicznych – Anna Porządnicka

Inspektor ds. technicznych – Darek Walotek

Inspektor ds. monitoringu i rozliczeń - Sylwia Fudała

Inspektor ds. monitoringu i rozliczeń – Agnieszka Paprota

Inspektor ds. finansowych - Justyna Szymańska

Specjalista ds. księgowości i rozliczeń – Aneta Sobieska

 

Galeria