You are here:
Today isNiedziela,23czerwiec,2024

O Projekcie

Geneza projektu

Historia Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza II” sięga 6 czerwca 2012 roku, kiedy to Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności.

 

Około pół roku później, 19 grudnia 2012 roku MPWiK otrzymało potwierdzenie przyznania dofinansowania na II fazę projektu. 

 

13 marca 2013 roku w Katowicach zawarto umowę pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a MPWiK.

 

Z kolei 4 listopada 2013 roku w Katowicach podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie „Modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza II” w wysokości 11 mln zł.

 

W dniu 23.12.2014 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Jaworznie zawarło Aneks nr 2 do Umowy z dnia 13 marca 2013 r. o dofinansowanie Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna – faza II” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

Umowa podstawowa została zawarta w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I – Gospodarka wodno – ściekowa. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Na mocy Aneksu nr 2, Projekt został rozszerzony o dodatkowy zakres.

 

 

Do Projektu wchodzi:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 18,19 km, 

- przebudowa/remont sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3,45 km,

- budowa sieci wodociągowej o długości 1,28 km,

- przebudowa/remont sieci wodociągowej o długości 27,27 km. 

 

 

 

 

Finanse

Finansowanie Projektu

Wartość Projektu – 72.304.734,19 PLN

Dotacja Funduszu Spójności – 36.904.181,29 PLN

 

Umowy i kontrakty

L.p.

Nazwa zadania

Stan realizacji

Długość sieci wodociągowej (km)

Długość sieci kanalizacyjnej (km)

1

Budowa sieci wodociągowej  PE Ø110mm wraz z przyłączami przy ul. Miodowej w Jaworznie

zrealizowane

budowa

0,537

----

2

Budowa wodociągu w łączniku ul. Sienkiewicza i ul. Rynek 7 w Jaworznie

zrealizowane

budowa
0,108

----

3

Budowa sieci wodociągowej PE Ø110mm wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego do osiedla SIGMA przy ul. Długoszyńskiej w Jaworznie

zrealizowane

przebudowa 0,425

----

4

Budowa sieci wodociągowej  PE Ø 110mm  w łączniku ul. Sienkiewicza - Zielona w Jaworznie

zrealizowane

budowa 
0,168

----

5

Przekładka wodociągu Ø 100 mm w rejonie ul. Prostej w Jaworznie

zrealizowane

budowa 0,361

----

6

Wykonanie wodociągu Ø 160 mm PE zasilającego Zakłady Chemiczne Azot w Jaworznie

zrealizowane

przebudowa 0,267

----

7

Przebudowa wodociągu Ø 300 mm w Al. Piłsudskiego  w Jaworznie

zrealizowane

przebudowa 0,572

----

8

Modernizacja komór i zbiorników wody pitnej Warpie przy ul. Północnej w Jaworznie - etap I

zrealizowane

----

----

9

Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Piłsudskiego i Wilczej

zrealizowane

przebudowa 1,268

----

10

Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Kalinowej

zrealizowane

przebudowa 2,458

----

11

Budowa sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego i Górnośląskiej w Jaworznie

zrealizowane

budowa
0,108

----

12

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Żabiej w Jaworznie

zrealizowane

przebudowa 0,447

----

13

Przebudowa wodociągu od ul. Na Błoniach do ul. Dąb w Jaworznie

zrealizowane

przebudowa 3,810

----

14

Przebudowa sieci wodociągowej w osiedlu Podłęże w Jaworznie

zrealizowane

przebudowa 4,333

----

15

Budowa/przebudowa sieci wodociągowych - Osiedle Stałe Etap I

w trakcie realizacji

przebudowa 2,350

----

16

Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociągowych - Osiedle Stałe Etap  II

w trakcie realizacji

przebudowa 1,660

----

17

Budowa/przebudowa sieci wodociągowych w rejonie ul. Zubrzyckiego -  osiedle Łubowiec

w trakcie realizacji

przebudowa 1,300

----

18

Przebudowa sieci wodociągowej w osiedlu Podłęże II w Jaworznie.

zrealizowane

przebudowa 3,790

----

19

Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i Pionierów

 

w trakcie realizacji

przebudowa 4,590

----

20

Przebudowa przepompowni Siłownia II w Jaworznie

w trakcie realizacji

----

----

21

Modernizacja oczyszczalni ścieków Dąb – Etap I

w trakcie realizacji

----

----

 22

Budowa przepompowni ścieków Biały Brzeg w Jaworznie wraz z drogą dojazdową, zasilaniem energetycznym, budynkiem, przebudową kolektora ścieków komunalnych

zrealizowane

----

budowa
1,450

23

Budowa kanalizacji  sanitarnej w osiedlu Warpie

zrealizowane

----

budowa
5,310

24

Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Bory

zrealizowane

----

budowa
9,190

25

Budowa kanalizacji w ul. Lipinka , Koniówki w Jaworznie

zrealizowane

----

budowa
1,880

26

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowa w Jaworznie

zrealizowane

----

budowa
0,360

27

Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnej- Osiedle Stałe Etap I

w trakcie realizacji

----

przebudowa
2,1

28

Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnej- Osiedle Stałe Etap II

w trakcie realizacji

-----

przebudowa
1,35

Galeria