You are here:
Today isNiedziela,23czerwiec,2024

Inwestor

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zostało powołane z dniem 1 stycznia 1966 roku jako przekształcony Zakład Wod-Kan przy MPGK Jaworzno. Do 1993 roku przedsiębiorstwo ulegało różnym przekształceniom i transformacjom, by przyjąć obecny stan. Działając w imieniu Zarządu Miasta Jaworzna w dniu 11 listopada 1992 roku podpisano Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego o nazwie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z dniem 1 stycznia 1993 roku, ze 100% udziałem Gminy Jaworzno.

 

Dzisiaj MPWiK Jaworzno jest nowoczesną firmą. Posiada własne laboratorium podzielone na trzy jednostki:
- laboratorium mikrobiologiczne wody
- laboratorium fizykochemiczne wody
- laboratorium ścieków i osadów ściekowych

 

Podstawową funkcją Laboratorium jest stały monitoring każdego etapu technologicznego produkowanej wody i oznaczaniu odpowiednich parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Do majątku Spółki należy:
- sieć wodociągowa: 351,8 km;
- przyłącza wodociągowe: 223,9 km;
- sieć kanalizacyjna: 210,9 km;
- podłączenia kanalizacyjne: 24, 3 km;
- ujęcia wody pitnej głębinowej: 4 szt.;
- nowe powierzchniowe ujęcie wody pitnej Piaskownia;
- oczyszczalnia ścieków Jeleń Dąb.

 

Do zadań MPWiK'u należy m.in.:
- pobór i uzdatnianie wody;
- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody;
- odprowadzanie ścieków;
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów;
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów.

Galeria