You are here:
Today isPiątek,12lipiec,2024

Aktualności

Przebudowa pompowni Siłownia II

Przebudowa przepompowni ścieków Siłownia II jest kolejnym etapem porządkowania   naturalnych zlewni ścieków z dzielnicy Łubowiec, Dąbrowa Narodowa i Osiedle Stałe.  Na ten cel wodociągi otrzymały kolejne milionowe wsparcie z Unii Europejskiej.  

 

Kolejny etap modernizacji oczyszczalni

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Wartość tego zadania to ponad 63 mln zł, z czego ponad 26,3 mln zł pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej. 

To będzie ekologiczna maszyna

 

Oczyszczalnia Jeleń Dąb, bo o nią tu chodzi, jest ważnym elementem całego układu kanalizacyjnego Jaworzna. Zlokalizowana jest w dzielnicy Jeleń, pomiędzy drogą Jaworzno – Chełmek, a rzeką Przemszą. Pierwsze ścieki dopłynęły do niej 20 lat temu. Układ technologiczny, o charakterze mechaniczno – biologicznym, zajmuje obszar ok. 11,6 ha i może przyjąć 25 000 m3 ścieków na dobę. Od marca 2014 oczyszczalnia przechodzi gruntowny remont i rozbudowę. Wszystko po to by prawidłowo oczyścić ścieki  z dzielnic, w których od 3 lat powstaje nowa kanalizacja. 

Kanalizacja na Warpiu i Borach na finiszu

 

 

 

 

Prawie rok trwa budowa kanalizacji w osiedlu Warpie i Bory. Zgodnie z planem prace w tych dzielnicach zmierzają ku końcowi. Na przełomie stycznia i lutego nastąpi ich odbiór. 

Galeria