Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

JRP

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) to struktura powołana w związku z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Funduszu Spójności. JRP jest odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie projektu pod względem technicznym, finansowym i prawno-organizacyjnym

Skład Jednostki Realizującej Projekt w MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie:

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – Józef Natonek
Kierownik JRP/Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Wice MAO) – Małgorzata Wojas
p.o. Kierownik JRP/Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Wice MAO)  – Agnieszka Granda
Specjalista ds. technicznych JRP – Ewa Sidzina
Specjalista ds. technicznych JRP – Julian Stumpf
Inspektor ds. technicznych – Anna Porządnicka
Inspektor ds. technicznych – Dariusz Walotek
Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń – Sylwia Fudała
Inspektor ds. monitoringu i rozliczeń – Agnieszka Paprota
Inspektor ds. finansowych – Justyna Szymańska
Specjalista ds. księgowości i rozliczeń – Aneta Sobieska