Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Harmonogram prac

Przebudowa kanalizacji w rejonie al. Piłsudskiego – os. Podłęże
planowane zakończenie 30 kwietnia 2015 r.

Przebudowa kanalizacji w ul. Armii Krajowej
planowane zakończenie 31 marca 2015 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej i ul. Chełmońskiego
zakończone 15 września 2014 r.

Budowa wodociągu w ul. Skotnica
zakończone 15 lipca 2014 r.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Podłęże
zakończone 31 stycznia 2014 r.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Towarowej 75 oraz al. Piłsudskiego 41 do ul. Wilczej 54
zakończone 11 października 2013 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kowalskiej
zakończone 18 września 2013 r.

Modernizacja komór zbiorników wody pitnej Warpie przy ul. Północnej – etap II-V
zakończone 4 czerwca i 6 września 2013 r.

Budowa kanalizacji w ul. Pniaka i ul. Poniatowskiego
zakończone 13 listopada 2012 r.

Wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej
zakończone 22 maja 2012 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie al. Piłsudskiego 31-39
zakończone 8 września 2010 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie al. Piłsudskiego 30 i ul. Towarowej 67-42
zakończone 6 sierpnia 2010 r.

Odbudowa wodociągów i kanalizacji w ul. Słowackiego
zakończone 27 sierpnia 2009 r.