Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Geneza

31 grudnia 2013 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza III” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, I oś priorytetowa – gospodarka wodno-ściekowa. 

6 czerwca 2014 r. Ministerstwo Środowiska wydało Potwierdzenie nr 60/2014 Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, I oś priorytetowa – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza III”.

17 lipca 2014 r. w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach podpisano umowę potwierdzającą przyznanie kolejnego dofinansowania dla projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.