Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Aktualności

Kolejny etap prac za nami

31 marca zostały zakończone prace związane z III fazą modernizacji i rozbudowy kanalizacji w Jaworznie, obejmujące swoim zakresem m.in. osiedla Stałe, Podłęże, ul. Pniaka, Kalinową, czy zbiorniki Warpie.


Modernizacja kanalizacji na os. Stałym 

Złogi tłuszczów spożywczych, piasek oraz elementy stałe to główne przyczyny powstawania niedrożności w sieci kanalizacyjnej. Mają one bezpośrednie przełożenie na zmniejszającą się średnicę przepływu instalacji. Taka sytuacja pojawiła się m.in. na ul. Jaśminowej oraz ul. Armii Krajowej. Niebawem, poprzez właściwą modernizację kanalizacji, zostanie ona rozwiązana. Na osiedlu Stałym zostanie wymieniony odcinek kanalizacji o długości 800 m.


Zakończyła się wymiana sieci wod-kan na os. Podłęże 

Na os. Podłęże, a dokładnie naprzeciwko parku Podłęże, dobiegają końca prace ziemne. To kolejne roboty zaplanowane przez MPWiK związane z modernizacją sieci wod.-kan. na tym osiedlu.

– Trzy lata temu zapowiadaliśmy stopniową wymianę sieci wod.-kan. na Podłężu. Wiedzieliśmy, że nie uda nam się tego zrealizować od razu, ze względu na zakres, koszty, a także mocne uzbrojenie terenu. Dlatego każdego roku w naszych planach inwestycyjnych znajdowały się projekty związane z Podłężem – tłumaczy Marcin Pedyński, Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego MPWiK. 

Remont zbiorników WARPIE zakończony

Dobiegła końca trwająca ponad trzy lata modernizacja zbiorników wody pitnej WARPIE. 

Na remont trzech podziemnych zbiorników oraz dwóch zbiorników powierzchniowych wodociągi wydały ponad 6 mln zł.

Zakończenie prac na ulicach Pniaka i Poniatowskiego

W ulicy Pniaka zrealizowano sieć kanalizacyjną, która odprowadza ścieki bytowe w kierunku przepompowni znajdującej się na ulicy Bukowskiej. 

Wybudowany odcinek zaczyna się na skrzyżowaniu ulic Pniaka i Przemysłowej i prowadzi do skrzyżowania ulic Józefa Poniatowskiego i Pożarowej. 

Koniec wymiany sieci wod.-kan. w ul. Kalinowej


22 maja 2012 r. zakończyły się prace na ul. Kalinowej. Mieszkańcy os. Stałego zyskali blisko 3 km nowego wodociągu i 0,5 km nowej kanalizacji. Prace zakończyły się 31 maja i kosztowały spółkę wodociągową 1,5 mln zł. 


Renowacja sieci kanalizacyjnej


Kompleksowa modernizacja sieci wod.-kan. w ul. Słowackiego obejmowała wymianę sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz nawierzchni jezdni i chodników. Prace zostały podzielone na dwa etapy i stanowiły element oraz przygotowanie do prestiżowego projektu realizowanego przez miasto pt. „Rynek Od.Nowa”.