Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Inwestor

MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie realizuje zadania związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie całego miasta. Odpowiada za produkcję i dystrybucję wody pitnej, a także za oczyszczanie ścieków.

Do majątku spółki zaliczamy:
• 4 ujęcia wody pitnej: J. Dąbrowski, Galmany, Bielany, Dobra,
• powierzchniowe ujęcie wody pitnej „Piaskownia” – wybudowane dzięki środkom unijnym,
• zbiorniki wody pitnej WARPIE,
• 600 km sieci wodociągowej oraz 250 km sieci kanalizacyjnej,
• oczyszczalnię ścieków Jeleń Dąb.

 Spółka dysponuje także własnym, nowoczesnym laboratorium analiz mikrobiologii i fizykochemii wody.

Od 2010 r. spółka prowadzi jedną z największych inwestycji w mieście pt. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Wartość zadania jest szacowana na kwotę 185 mln zł, z czego dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności będzie stanowić ok. 90 mln zł. Pozostała cześć będzie pochodzić z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych miasta i MPWiK.

Dzięki inwestycji w Jaworznie powstanie ponad 100 km kanalizacji sanitarnej dla blisko 15 tys. mieszkańców. Obecnie inwestycja jest realizowana na terenie sześciu osiedli: Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska, Ciężkowice, Bory oraz Warpie. Zakres prac obejmuje także modernizację oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2015 r.