You are here:
Today isPiątek,12lipiec,2024

Nowy układ technologiczny na rozruchu

 

 

 

Po zakończeniu prac związanych z hermetyzacją osadnika wstępnego oraz po gruntownym remoncie „starej” części reaktora biologicznego, nastał czas rozruchu całego układu oczyszczalni Jeleń Dąb. 

 

Początkiem września ścieki z osadnika wstępnego trafiły już nie tylko do nowo wybudowanego reaktora biologicznego, ale także do świeżo wyremontowanej „starej” części, która po blisko 15 latach została gruntownie odnowiona. Modernizacja „starego” reaktora biologicznego, obejmowała wyczyszczenie, naprawę i uszczelnienie powłok betonowych. Następnie zamontowano całkowicie nową instalację natleniająca i rozprowadzającą ścieki, co umożliwiło włączenie reaktora w cały układ oczyszczania ścieków. Nowe wyposażenie reaktora to sprawniejsze oczyszczanie ścieków.

 

Oprócz kończących się prac na oczyszczalni, cały czas prowadzone są roboty budowlane na terenie przepompowni Siłownia II, jak również prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie ulic Obrońców Poczty Gdańskiej oraz Pionierów. Ku końcowi zmierza również przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu Stałym w Jaworznie. Prace te potrwają do  końca października 2015 roku.

 

W ramach II fazy jaworznickiego Projektu poza modernizacją oczyszczalni oraz wyżej wymienionymi pracami, za ponad 9 mln zł wybudowano 14 km nowej kanalizacji sanitarnej dla blisko 500 posesji w dwóch dzielnicach, tj. Bory i Warpie.

 

Wszystkie powyższe zadania są częścią II fazy unijnego Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Wartość tego projektu to 72,3 mln zł, z czego 36,9 mln zł pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

 

Galeria