You are here:
Today isNiedziela,23czerwiec,2024

Konkurs

 

 O Konkursie

 

„Kanalizacja – czyste środowisko w obiektywie” – konkurs fotograficzny

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Kanalizacja – czyste środowisko w obiektywie”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Jaworznie. 

 

Główną nagrodą w konkursie są warsztaty fotograficzne zorganizowane w listopadzie 2014 roku. Zdobywca I miejsca otrzymuje aparat fotograficzny, zdobywca II miejsca torbę na aparat fotograficzny, natomiast zdobywca III miejsca statyw. Wszyscy trzej zwycięzcy wezmą udział w jednodniowych warsztatach fotograficznych prowadzonych przez Andrzeja Grygiela, laureata Grand Press Photo 2014.

 

W czasie trwania warsztatów fotograficznych zwycięzcy zdobędą informacje dotyczące podstaw warsztatu fotograficznego, w tym sprawnej obsługi aparatu oraz właściwego doboru parametrów decydujących o właściwym oświetleniu. Uczestnicy warsztatów uzyskają wiedzę dotyczącą budowania własnej wypowiedzi artystycznej opartej na otaczającym wszystkich świecie i przestrzeni. 

 

Do kiedy i jak się zgłosić?

 

Konkurs trwa od 6 października do 21 listopada 2014 roku. 

 

W tym czasie wszyscy zainteresowani wzięciem uczniowie jaworznickich szkół mogą nadsyłać zgłoszenia konkursowe na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem Konkurs FOTO „Kanalizacja – czyste środowisko w obiektywie w temacie. 

 

Zdjęcia powinny być wykonane w minimalnej rozdzielczości 3000x2000 pikseli. Tematyka fotografii jest dowolna, jednak każde zdjęcie musi łączyć w sobie elementy związane z kanalizacją, ekologią, ochroną środowiska i miastem Jaworzno. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia własnego autorstwa!

 

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie wszystkich dokumentów oraz przesłanie zdjęć do 6 listopada 2014 roku. 

 

Szczegóły w Regulaminie

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 - opis zdjęcia do pobrania tutaj

Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepowiązaniu z Organizatorem konkursu do pobrania tutaj

 

 

W przypadku niepełnoletności uczestnika Konkursu niezbędna jest pisemne zgoda rodzica/opiekuna ucznia.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Wszelkich informacji o Konkursie udziela:

Sławomir Grucel – MPWiK Jaworzno Sp. z o.o. – tel. 32 318 60 64

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Katarzyna Konecka – Grupa PRC Sp. z o.o. – tel. 728 974 180

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 

 

 

Aktualne prace

Plan robót:

 

Bory

- roboty drogowe Grodzka, Hetmańska, Gołębia

- roboty drogowe wykończeniowe Chrzanowska, Niecała, Gęsia

- roboty kanalizacyjne Chrzanowska boczna (zmiana trasy)

- roboty porządkowe (generalnie zakres robót zasadniczych jest ukończony)

 

Warpie

- roboty drogowe Bohaterów Getta i skrzyżowanie z Północną

- roboty porządkowe (zakres robót zasadniczych jest ukończony)

 

Cele, zakres i okres realizacji

Celem całego przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w dorzeczu Białej Przemszy i Przemszy, poprawa konkurencyjności gminy i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, jak również rozwój gospodarczy całej gminy i regionu.

 

Cele społeczno-gospodarcze projektu obejmują:

- wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny;

- wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;

- redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych

- dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w wodę pitną.

 

 

W ramach projektu, w osiedlu Bory i Warpie powstanie 16 km kanalizacji dla ponad 2 000 mieszkańców. Rozbudowana i zmodernizowana zostanie także oczyszczalnia ścieków Jeleń- Dąb. Dodatkowo zakres działań II fazy projektu będzie obejmował budowę przepompowni ścieków Biały Brzeg wraz z drogą dojazdową, zasilaniem energetycznym, budynkiem i przebudową kolektora ścieków komunalnych, a także modernizacja pompowni Siłownia II oraz infrastruktury kanalizacyjnej na os. Stałym. 

 

 

 

 

 

Inwestor

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zostało powołane z dniem 1 stycznia 1966 roku jako przekształcony Zakład Wod-Kan przy MPGK Jaworzno. Do 1993 roku przedsiębiorstwo ulegało różnym przekształceniom i transformacjom, by przyjąć obecny stan. Działając w imieniu Zarządu Miasta Jaworzna w dniu 11 listopada 1992 roku podpisano Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego o nazwie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z dniem 1 stycznia 1993 roku, ze 100% udziałem Gminy Jaworzno.

 

Dzisiaj MPWiK Jaworzno jest nowoczesną firmą. Posiada własne laboratorium podzielone na trzy jednostki:
- laboratorium mikrobiologiczne wody
- laboratorium fizykochemiczne wody
- laboratorium ścieków i osadów ściekowych

 

Podstawową funkcją Laboratorium jest stały monitoring każdego etapu technologicznego produkowanej wody i oznaczaniu odpowiednich parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Do majątku Spółki należy:
- sieć wodociągowa: 351,8 km;
- przyłącza wodociągowe: 223,9 km;
- sieć kanalizacyjna: 210,9 km;
- podłączenia kanalizacyjne: 24, 3 km;
- ujęcia wody pitnej głębinowej: 4 szt.;
- nowe powierzchniowe ujęcie wody pitnej Piaskownia;
- oczyszczalnia ścieków Jeleń Dąb.

 

Do zadań MPWiK'u należy m.in.:
- pobór i uzdatnianie wody;
- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody;
- odprowadzanie ścieków;
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów;
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów.

Podłącz się

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Jaworzna objętych Projektem budowy sieci kanalizacyjnej, a także mieszkańców mieszkających w ulicach gdzie kanalizacyjna już funkcjonuje, do skorzystania z możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska naszego miasta.

 

Oszczędzasz na rachunkach

 

Podłączenie się do kanalizacji to najwygodniejszy sposób odprowadzania ścieków, bo poza wykonaniem przyłącza o nic nie trzeba się później martwić. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej z jednej strony rozwiązuje problem odprowadzania ścieków, a z drugiej pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Właściciele nieruchomości podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej płacą mniejsze rachunki za odprowadzanie ścieków. Koszt odprowadzania 1 m3 ścieków według taryfy MPWiK to 8,73 zł (brutto). Natomiast koszt wywozu 1 m3 ścieków z szamba wynosi od 15 do 20 zł (brutto).

W skali roku 4 osobowa rodzina, odprowadzając ścieki kanalizacją miejską jest w stanie zaoszczędzić ok. 1500 zł.

 

Chronimy środowisko naturalne

 

Warto podłączyć naszą posesję do sieci kanalizacyjnej, w ten sposób chronimy naturalne środowisko naszego miasta. Przez podłączenie do sieci kanalizacyjnej zmniejszamy zanieczyszczenie wód gruntowych oraz lokalnych cieków wodnych tj. rzeki Przemszy, Koziego Boru. Stare, nieszczelne szamba powodują przenikanie zanieczyszczeń do gruntu. Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zapewni prawidłowe oczyszczanie ścieków na oczyszczalni, zgodnie z standardami ochrony środowiska. Ograniczy także ilość nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów w okolicy.

 

KROK PO KROKU, czyli jak podłączyć się do sieci kanalizacyjnej

 

1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych. Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta MPWiK.

 

2. Do wniosku należy załączyć mapę zasadniczą (w skali 1:500, 1:1000) z zaznaczoną działką, której dotyczy sprawa (mapę można uzyskać w Urzędzie Miasta Jaworzno) oraz dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych).

 

3. Złożyć wniosek wraz z załącznikami w Punkcie Obsługi Klienta MPWiK lub w Dziale Techniczno – Inwestycyjnym Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno). Warunki techniczne zostaną wydane przez MPWiK w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu do Spółki). Wydanie warunków technicznych jest nieodpłatne.

 

4. Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan, należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego lub zlecić wykonania projektu MPWiK.

Projekt budowlany przyłącza powinien zawierać:

a) część opisową:
opis techniczny

aktualne warunki techniczne wydane przez wodociągi

określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działek), jeśli przyłącz będzie przebiegał przez inne posesje.

zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza

inne dokumenty wymienione w Prawie Budowlanym

b) część rysunkową.

 

UWAGA! Istnieje możliwość wykonania projektu budowlano-wykonawczego przyłącza kanalizacyjnego przez MPWiK. Koszt projektu to 400zł. netto.

 

5. Jeżeli projekt nie został wykonany przez MPWiK, należy go uzgodnić ze Spółką. W tym celu gotowy projekt w trzech egzemplarzach, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta.

 

Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku. Uzgodnienie jest odpłatne, według obowiązującego cennika dostępnego w BOK-u oraz na stronie internetowej Spółki.

 

UWAGA! W przypadku wykonania projektu przez MPWiK opłaty za uzgodnienia nie są naliczane.

 

6. Pozyskać wykonawcę lub zrealizować budowę przyłącza we własnym zakresie.

 

7. Po wybudowaniu zgłosić przyłącze do odbioru przez MPWiK. Odbiór przyłącza jest przeprowadzany w stanie odkrytym. Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (szkic polowy w układzie 2000) wraz z oświadczeniem geodety o złożeniu do zasobów geodezyjnych miasta.

1 egzemplarz projektu.

 

Za wszystkie czynności zostaną pobrane opłaty według cennika dostępnego w POK-u oraz na stronie internetowej Spółki.

 

8. Po odbiorze bezzwłocznie podpisać z MPWiK umowę na odprowadzanie ścieków.

Galeria