Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Słowackiego

Kompleksowa modernizacja sieci wod.-kan. w ul. Słowackiego obejmowała wymianę sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz nawierzchni jezdni i chodników. Prace zostały podzielone na dwa etapy i stanowiły element oraz przygotowanie do prestiżowego projektu realizowanego przez miasto pt. „Rynek Od.Nowa”.

Tak jak to miało miejsce w przypadku remontu ul.

Sławkowskiej za wymianę sieci odpowiedzialne było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a za wymianę nawierzchni Miejski Zarząd Dróg i Mostów – jednak tylko na górnym odcinku ulicy. Zakres zadania obejmował wymianę ponad 520 m sieci wodociągowej oraz ponad 300 m sieci kanalizacyjnej. W pierwszej kolejności modernizacji została poddana sieć znajdująca się na ul. Waryńskiego (od ul. Sławkowskiej do ul. Stojałowskiego), a następnie sieć znajdująca się w górnej części ul. Słowackiego, biegnąca aż do skrzyżowania z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Renowację przeprowadzono z wykorzystaniem metody bezwykopowej, a dokładnie przy użyciu elastycznego rękawa. Polega ona na wtłoczeniu pod wpływem strumienia wody, a w tym przypadku sprężonego powietrza, skrojonego na wymiar żywicznego rękawa do wnętrza rury kanalizacyjnej. Po wprowadzeniu i utwardzeniu parą wodną, rękaw tworzy jednolity odcinek rury, wypełniając wszelkie nieszczelności kanału. Jednak ten proces musi zostać poprzedzony czyszczeniem sieci oraz inspekcją telewizyjną w celu pozyskania pomiarów i wyeliminowania nierówności, które mogłyby spowodować uszkodzenie rękawa. Inwestycja zakończyła się w sierpniu 2009 r. i kosztowała ponad 968 tys. zł brutto. nowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Słowackiego