Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Kolejny etap prac za nami

31 marca zostały zakończone prace związane z III fazą modernizacji i rozbudowy kanalizacji w Jaworznie, obejmujące swoim zakresem m.in. osiedla Stałe, Podłęże, ul. Pniaka, Kalinową, czy zbiorniki Warpie.

– Projekt formalnie był dosyć nietypowy – mówi Sławomir Grucel, rzecznik MPWiK w Jaworznie. – Część działań została zakończona nawet 6 lat temu, ale dopiero w zeszłym roku udało nam się zdobyć unijne dofinansowanie. Dlatego wykonane działania zostały „podpięte” pod trzecią fazę przebudowy, dzięki temu wkład gminy w projekt ostatecznie wyniósł tylko 48% wartości budżetu – wyjaśnia.

Działania związane z budową i modernizacją kanalizacji w Jaworznie, również dla faz I i II, podsumowuje film promocyjny emitowany od 8 do 30 kwietnia na antenie TVP Katowice. Wystąpiły w nim osoby odpowiadające za inwestycje i stan wody w Jaworznie; Prezes Zarządu MPWiK – Józef Natonek, p.o. Kierownika JRP MPWiK – Agnieszka Granda, Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego MPWiK - Marcin Pedyński i Kierownik Działu Analiz Laboratoryjnych MPWiK – Marzena Gręźlikowska. Film można obejrzeć również w zakładce Multimedia. 

Pomimo zakończenia trzeciego etapu prac Jaworzno nie żegna się jeszcze z remontami związanymi z siecią wod.-kan. – Przygotowujemy się do przeprowadzenia czwartej fazy projektu, o szczegółach wkrótce powiadomimy mieszkańców – uprzedza Sławomir Grucel.