Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja kanalizacji na os. Stałym

Złogi tłuszczów spożywczych, piasek oraz elementy stałe to główne przyczyny powstawania niedrożności w sieci kanalizacyjnej. Mają one bezpośrednie przełożenie na zmniejszającą się średnicę przepływu instalacji. Taka sytuacja pojawiła się m.in. na ul. Jaśminowej oraz ul. Armii Krajowej. Niebawem, poprzez właściwą modernizację kanalizacji, zostanie ona rozwiązana. Na osiedlu Stałym zostanie wymieniony odcinek kanalizacji o długości 800 m.

Stare betonowe rury zostaną zastąpione nowymi, wykonanymi z materiałów gwarantujących szczelność oraz odporność na korozję chemiczną.

– Roboty zostaną wykonane częściowo tradycyjnym wykopem, a częściowo metodą bezwykopową, tzw. krakingiem. Polega ona na tym, że specjalna metalowa głowica zostanie wciągnięta do starego kanału, rozkruszając go. Równocześnie z głowicą rozrywającą zostanie wprowadzony nowy rurociąg – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Nowa kanalizacja zapewniająca bezawaryjne oraz grawitacyjne odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych powstanie do końca pierwszego kwartału 2015 r. i będzie kosztowała blisko 0,5 mln zł.

Jednocześnie przypominamy o prawidłowym użytkowaniu kanalizacji sanitarnej. PAMIĘTAJMY, aby do toalety NIE WRZUCAĆ, a także NIE WYLEWAĆ: olei, smarów, benzyny, ścierek, żwiru, piasku, popiołu, włosów, resztek jedzenia, środków higieny osobistej, pampersów, pałeczek higienicznych czy gąbek. W ten sposób unikniemy nieprzyjemnych zdarzeń.