Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Zakończenie prac na ulicach Pniaka i Poniatowskiego

W ulicy Pniaka zrealizowano sieć kanalizacyjną, która odprowadza ścieki bytowe w kierunku przepompowni znajdującej się na ulicy Bukowskiej.

Wybudowany odcinek zaczyna się na skrzyżowaniu ulic Pniaka i Przemysłowej i prowadzi do skrzyżowania ulic Józefa Poniatowskiego i Pożarowej.

– Ten blisko dwustumetrowy odcinek sieci powstał z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach.

Jeśli można tak powiedzieć, wybudowana część stanowiła brakujący element dla sprawnego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej w tym rejonie – wyjaśnia rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Powstała kanalizacja została połączona z już istniejącą siecią. Przebudowie generalnej poddano m.in. studnie znajdujące się na skrzyżowaniu ulic Pniaka i Pożarowej. Do wybudowanej kanalizacji włączone zostały wszystkie przykanaliki znajdujące się na całej jej długości. Łącznie 11 budynków. Inwestycja porządkująca system kanalizacyjny w ulicy Pniaka trwała ponad 2 miesiące. Zakończyła się z początkiem listopada 2012 r. i kosztowała 110 tys. zł brutto.