Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Remont zbiorników WARPIE zakończony

Dobiegła końca trwająca ponad trzy lata modernizacja zbiorników wody pitnej WARPIE. 

 Na remont trzech podziemnych zbiorników oraz dwóch zbiorników powierzchniowych wodociągi wydały ponad 6 mln zł.

– Zbiorniki są ważnym elementem systemu wodociągowego Jaworzna. Zapewniają możliwość zmagazynowania wody na wypadek sytuacji awaryjnych oraz utrzymują ciągłość dostaw na terenie miasta. Decyzja o remoncie została podjęta z przyczyn technicznych i zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie budowlanej.

Długi okres użytkowania, rodzaj zastosowanych materiałów oraz duża wilgotność miały wpływ na zachodzące zmiany na obiektach. Należało odnowić i uszczelnić istniejące betony, zakonserwować ściany wewnętrzne zbiorników i właściwie zabezpieczyć elewacje oraz powierzchnie dachowe. W ramach prac modernizacyjnych została wymieniona również armatura i układ sterowania zasuwami – tłumaczy wiceprezes ds. technicznych Grzegorz Waligóra.

Kompleksowa modernizacja, dla zachowania ciągłości pracy zbiorników, została zaplanowana na kilka etapów. Pierwszy obejmował prace modernizacyjne dwóch powierzchniowych zbiorników. W latach 2010-2011 pełnej renowacji zostały poddane żelbetowe konstrukcje zbiorników oraz elewacje wewnętrzne i zewnętrzne. Zewnętrzna otulina betonowa została skuta i zastąpiona nową warstwą betonu natryskowego. Ściany zbiorników zostały uszczelniane żywicą poliuretanową, do czego wykorzystano metodę tzw. iniekcji wysokociśnieniowej. Rurociągi dopływowe, odpływowe oraz spustowe zastąpiono armaturą ze stali kwasoodpornej oraz z żeliwa sferoidalnego. Naprawiono wszystkie wewnętrzne powierzchnie – ściany, słupy, strop, płytę denną.

Etap drugi, wart 2 mln zł, rozpoczął się w 2012 r. i objął: renowację trzech zbiorników podziemnych wraz z ukształtowaniem nasypów, stworzenie nowego układu zasilania elektrycznego, układu oświetleniowego, wymianę ogrodzenia na całym terenie oraz montaż instalacji przeciwwłamaniowych i systemu monitoringu.

Dzięki tym działaniom mieszkańcy zyskali nowoczesne obiekty, które mogą być zdalnie obsługiwane z siedziby wodociągów. Zbiorniki powierzchniowe mogą zgromadzić po 2500 m3 wody, natomiast zbiorniki podziemne po 1700 m3 każdy. Woda do zbiorników jest tłoczona z ujęcia Galmany oraz z nowego ujęcia SUW Piaskownia. Zgromadzona w zbiornikach woda trafia do mieszkańców centralnych i południowych dzielnic m.in.: Śródmieścia, Podwala, Borów, Starej Huty, os. Podłęże, os. Stałego oraz os. Gigant.

Modernizacja komór i zbiorników wody pitnej WARPIE zakończyła się w 2013 r.