Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Zakończyła się wymiana sieci wod.-kan. na os. Podłęże

Na os. Podłęże, a dokładnie naprzeciwko parku Podłęże, dobiegają końca prace ziemne. To kolejne roboty zaplanowane przez MPWiK związane z modernizacją sieci wod.-kan. na tym osiedlu. 

– Trzy lata temu zapowiadaliśmy stopniową wymianę sieci wod.-kan. na Podłężu. Wiedzieliśmy, że nie uda nam się tego zrealizować od razu, ze względu na zakres, koszty, a także mocne uzbrojenie terenu.

Dlatego każdego roku w naszych planach inwestycyjnych znajdowały się projekty związane z Podłężem – tłumaczy Marcin Pedyński, Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego MPWiK. 

W tym roku wymiana sieci wod.-kan. obejmie al. Piłsudskiego 82-84, al. Piłsudskiego 48, al. Piłsudskiego 58 oraz ul. Ławczaną i Grunwaldzką 219. Łącznie zostanie zmodernizowana sieć wodociągowa o długości 3,8 km oraz sieć kanalizacyjna na odcinku ponad 0,5 km. Wartość zadania to 1,3 mln zł. Jego zakończenie nastąpiło pod koniec 2014 r.

Warto przypomnieć, że pierwsze zadanie związane z Podłężem rozpoczęło się już w 2011 r. Wtedy to magistrala wodociągowa, biegnąca od stacji paliw przez park, została poddana gruntownej modernizacji na odcinku o długości 600 m. Nowoczesne rury PE zastąpiły mocno już wyeksploatowane rury stalowe. Pierwsze koszty wyniosły 349 tys. zł. W 2012 r. prace obejmowały wymianę odcinka wodociągowego wewnątrz osiedla o długości 1000 m. Dziesięć budynków przy ul. Wilczej i al. Piłsudskiego zyskało nową sieć wraz z przyłączami. Koszt inwestycji wyniósł wtedy 450 tys. zł. Dzięki tym działaniom sieć „po stronie poczty” została wymieniona w całości. Jeszcze w tym samym roku ruszyła wymiana rur w ul. Towarowej: od skrzyżowania ul. Wilczej z al. Piłsudskiego, aż do skrzyżowania Towarowej z Mostową. Łącznie zbudowano 700 m nowej sieci magistralnej oraz 300 m nowych przyłączy. Wartość zadania przekroczyła 500 tys. zł. W czerwcu 2013 r. ruszyła kolejna przebudowa i wymiana wodociągu w ulicach: Towarowej, Wilczej, Fredry i Brodzińskiego. Inwestycja, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, zakończyła się w lutym 2014 r. Kosztowała ponad 1 mln zł.

W ten sposób w ciągu 4 lat na jednym z największych osiedli w Jaworznie została wymieniona sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Dzięki temu woda jest dostarczana mieszkańcom osiedla nowymi rurami, m.in. z ujęcia Piaskownia. Ma ona stałe ciśnienie oraz odpowiednie parametry jakościowe. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych na Podłężu jest szacowana na blisko 4 mln zł.