Finansowanie

| poniedziałek 22 kwietnia 2013 |

W ramach Projektu planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Ciężkowice, Długoszyn, Góra Piasku i w południowej części Pieczysk – łącznie 86,12 km. Dodatkowo w osiedlu Szczakowa ma powstać stacja uzdatniania wody „Piaskownia” wraz z rurociągiem magistralnym o długości 4,31 km. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie 122 401 095,00 zł.Wartość Projektu – 122 mln zł,
Dotacja Funduszu Spójności –  65 mln zł,
Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach - 17 mln zł,
Pozostała kwotę stanowią środki własne Gminy oraz MPWiK

 

 

Nowoczesna kanalizacja jest środowiskowym wymogiem Unii Europejskiej – utrzymanie stanu obecnego (szamba, brak kanalizacji) wiązałoby się z olbrzymimi karami za zanieczyszczenie środowiska. Kary te musiałyby być pokrywane z budżetu miasta co oznaczałoby znaczący wzrost obciążeń podatkami i opłatami lokalnymi. Osiągnięcie, w wyniku projektu, tzw. celu ekologicznego (czyli podłączenia się do kanalizacji) pozwoli na uniknięcie tych kar oraz na rozliczenie i akceptację projektu przez organy Unii. Ta akceptacja jest podstawowym warunkiem uznania wydatków finansowanych z dotacji Funduszu Spójności za zasadne i nie skutkuje koniecznością zwrotu dotacji.