Aktualne prace

Roboty kanalizacyjne w bieżącym tygodniu (26.08 –30.08.2013) będą prowadzone w następujących ulicach:

 

 - Ciężkowice - ul. Zabłocie, Ciężkowicka oraz odtworzenie nawierzchni dróg w ul. Ks. A. Mroczka, Grabańka, Młyny Serafińskie


 - Góra Piasku i Długoszyn - zakończono prace montażowe, trwają prace porządkowe


- Pieczyska - trwa budowa podłączeń budynków do kanalizacji