II etap konkursu

 

Zadaniem drużyn, które zakwalifikowały się do II etapu będzie przygotowanie 1,5 - 2,5 - minutowego filmu promocyjnego na kampanię uświadamiającą mieszkańcom Jaworzna wpływ kanalizacji na środowisko (pomysły mają zachęcać do podłączenia się, dbania o środowisko, świadomego zarządzania zasobami wodnymi itp.).

Wszystkie prace konkursowe zostaną umieszczone pod linkiem http://kanalizacja.jaworzno.pl/konkurs/.

Wyboru najlepszej pracy dokona Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli Organizatora, przedstawicieli gimnazjów, które zakwalifikowały się do II etapu oraz ekspertów.


Drużyna, która uzyska najwięcej głosów w tajnym głosowaniu Kapituły zostanie nagrodzona wyjazdem na rejs. Kolejne dwie drużyny nagrodzone zostaną nagrodami pocieszenia.

Wyłonione w eliminacjach pięcioosobowe zespoły reprezentujące gimnazja od 26 maja 2012 r. do 11 czerwca 2012 r. będą miały czas na przygotowanie filmów promocyjnych.

25 czerwca 2012 r. odbędą się obrady Kapituły i wyłoniony zostanie laureat Konkursu.

Wręczenie nagród odbędzie się w  szkołach 29 czerwca 2012r. podczas zakończenia roku szkolnego.