Umowy i Kontrakty

| poniedziałek 11 kwietnia 2011 |

W ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” realizowane są następujące kontrakty:

Kontrakt nr 1: Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie.
Kontrakt został zakończony w 2009 r.

Zakres Kontraktu obejmował trzy następujące części składowe:

1. budowę tłoczni ścieków obejmującą budowę parterowego budynku w kształcie prostokąta o wymiarach gabarytowych 14,03 m x 6,55 m wyposażonego w instalacje wewnętrzne (instalację wodociągową, kanalizację, wentylację mechaniczną, instalację elektroenergetyczną, ogrzewanie elektryczne), budowę i montaż urządzeń tłoczni ścieków oraz budowę zjazdu i dróg wewnętrznych.

2. część kanalizacyjną obejmującą rurociągi tłoczne: dwa rurociągi RT Ø355 mm, Ø200 mm, odwodnienie rurociągów tłocznych Ø200 mm, kanały ogólnospływowe w rejonie projektowanej tłoczni Ø800 mm, Ø500 mm, Ø355 mm, kanał odbierający ścieki z rurociągów tłocznych i odprowadzający do systemu kanalizacji miejskiej Ø500 mm, Ø400 mm, Ø355 mm, kanały sanitarne z terenu lokomotywowni ø 200 mm, przyłącze kanalizacji sanitarnej dla tłoczni ścieków Ø160 mm PE, budowę wpustu ulicznego w rejonie tłoczni ścieków wraz z przykanalikiem Ø150 mm, a także budowę wpustu ulicznego w ulicy Batorego wraz z przykanalikiem Ø150 mm.

3. część wodociągową obejmującą przebudowę wodociągu w rejonie ulicy Szczakowskiej: sieć Ø225 mm PE, przebudowę wodociągu DN 300 mm, stal. w rejonie tłoczni ścieków: sieć Ø315 mm PE, przyłącze wodociągowe do tłoczni ścieków: Ø40 ÷ Ø32 mm PE, budowę sieci przesyłowej Ø315 mm PE od punktu włączenia do wodociągu Ø315 mm PE w rejonie projektowanej tłoczni ścieków przy ul. Batorego, do punktu włączenia do magistrali DN 800 mm przy ul Dąbrowskiego, wyprowadzenie z w/w sieci przyłącza do budynku mieszkalnego przy ul. Batorego 58, wyprowadzenie z w/w sieci odgałęzienia Ø160 mm PE do ul. Końcowej i zabudowę studni redukcyjnej oraz sieć rozdzielczą pomiędzy studnią redukcyjną a istniejącymi wodociągami rozdzielczymi w ulicach: Pasternik, Dąbrowskiego i Końcowej oraz odbiorcami przy ulicy Batorego.


Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku i osiedlu Długoszyn.
Zakres zadania obejmuje budowę (dla osiedla Góra Piasku):
1) kolektorów grawitacyjnych wraz z odgałęzieniami w ul.: Chrobrego, Floriana, Fornalskiej, Głucha, Górnośląska, Grota-Roweckiego, Jaworznicka, Kaliska, Kamienna, Kraszewskiego, Miedziana, Powstańców Warszawy, Pracy, Rydla, Sadowa, Skrajna, Słoneczna, Stara, Struga, Szczytowa, Śmiała, Wesoła, Węgrzyna, Zdrowia, Żeromskiego, Szczakowska,
2) kolektora przesyłowego do osiedla Szczakowa,
3) rurociągu tłocznego w ul.: Górnośląskiej, Szczakowskiej,
4) tłoczni ścieków przy ul. Górnośląskiej.
Ponadto zakres zadania obejmuje budowę (dla osiedla Długoszyn):
1) Kolektorów grawitacyjnych wraz z odgałęzieniami w ul.: Chmielna, Chropaczówka, Dąbrowskiego, Dębowa, Długosza, Dłygoszyńska, Głęboka, Jaszuńskiego, Kręta, Miodowa, Mokra, Myśliwska, Nadbrzeżna, Osterwy, Piaseczna, Prosta, Skalna, Skałka, Srebrnik, Stokrotki, Szczakowska, Upadowa, Ustronie, Widokowa, Wierzbowa, Żabia,
2) Rurociągów tłocznych w ul.: Nadbrzeżnej, Upadowej, od Jaszuńskiego do Dąbrowskiego,
3) Przepompowni ścieków w rejonie ul.: Dębowej, Nadbrzeżnej, Ustronie, Górnośląskiej


Kontrakt nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części osiedla Pieczyska oraz kanalizacji sanitarnej w osiedlu Ciężkowice
Zakres niniejszego zadania obejmuje budowę (dla osiedla Pieczyska):
1) kolektorów grawitacyjnych sanitarnych wraz z odgałęzieniami między innymi w ul.: Poniatowskiego, Chocimska, Warneńczyka, Fałata, Solskiego
2) rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych w ul.: Malczewskiego i Zarzecznej, przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną do prawidłowego funkcjonowania infrastrukturą techniczną w rejonie ul.: Zarzecznej.
Ponadto zakres zadania obejmuje budowę (dla osiedla Ciężkowice):
1) Kolektorów grawitacyjnych sanitarnych wraz z odgałęzieniami w ul.: 29 Listopada, Bałuckiego, Bartnicka, Bobrowa Górka, Budowlanych, Chodkiewicza, Cichy Kącik, Ciężkowicka, Drozdowa, Filaretów, Filomatów, Głowacza, Gojawiczyńskiej, Grabańka, Gródek, Jagiełły, Jaracza, Kiepury, Klinowa, Kosynierów, Królewska, Kruka, Krzywoustego, Ks. A. Mroczka, Lelewela, Leszczynowa, Ludowa, Luszowicka, Łąkowa, Łokietka, Młyny Serafińskie, Niezapominajki, Olbrachta, Ptasia, Ruściska, Sowińskiego, Spokojna, Szarych Szeregów, Śmiałego, Śniadeckich, Turystyczna, Urocza, Wyzwolenia, Zdrojowa, Żeńców, Zygmunta Augusta,
2) Rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych w ul.: Klinowa, Królewska, Luszowicka, Lakowa, Młyny Serafińskie, Bartnicka, Budowlanych, Filaretów, Filomatów, Ks. A. Mroczka, Bobrowa Górka, Zabłocie,
3) Przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul.: Bartnicka, Bobrowa Górka, Budowlanych, Filaretów, Filomatów, Klinowa, Królewska, Ks. A. Mroczka, Luszowicka (2), Łąkowa, Młyny Serafińskie, Zabłocie.


Kontrakt nr 4: Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” wJaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego Ø450 mm ze Stacji do ulicy Szklarskiej w Jaworznie.

Niniejsze zadanie obejmuje budowę m.in.
- Budynku głównego SUW Piaskownia, w którym zostaną zamontowane następujące urządzenia: filtr DF500-05, szafka do filtrów, wieża desorpcji, mieszadła flokulacji, mieszadła zbiornika koagulacji, zbiornik koagulantu, kolumna odgazowująca, zbiornik popłuczyn + pompy, zestaw pompowy II stopnia, zbiornik sprężonego powietrza V=1,0 m3, sprężarki Atlas Copco, zestaw dozowania polimeru, wentylatory do desorberów, chlorownia, lamel do popłuczyn 60, lamel pokoagulacyjny i zbiornik flokulacji, mętnościomierze oraz urządzenie do ozonowania i lampy UV.
- Hali i filtrów węglowych, w której zostaną zamontowane filtr ciśnieniowy DN 2200 mm, złoże węglowe, a także lampy UV.
- Ujęcie, w którym zostanie zamontowana pompa zatapialna 40kW i karta sitowa,
- elementy międzyobiektowe, takie jak orurowanie basenów, urządzenia zbiornika osadu i odstojnika popłuczyn, urządzenie w zbiorniku magazynowym oraz sieci międzyobietkowe.

Budowa niniejszych obiektów będzie obejmowała również orurowanie i montaż armatury, instalacją do osuszania, instalacją wodnokanalizacyjną, instalacją wentylacyjną. Ponadto w ramach tych zadań realizowana będzie budowa rurociągu głównego wraz z infrastrukturą towarzyszącą włączonego w studni zasuw SUW Piaskownia do istniejącego wodociągu stalowego Ø300 mm w rejonie HSO przy ul. Szklarskiej. Zakres prac do wykonania to m.in.: wodociąg magistralny Ø450 w ul.: Bukowska, Kolejarzy, wodociąg magistralny Ø500 w miejscu przejścia pod torami kolejowymi przy ul. Łukowskiej, wodociąg magistralny Ø315 w miejscach przełączeń do istniejących wodociągów (początek i koniec) oraz na projektowanej odnodze w ul. Łukowskiej, wodociąg magistralny Ø200 - przełączenia na istniejące wodociągi oraz wolna odnoga przyłączeniowa w ul. Kolejarzy.