Harmonogram prac

| poniedziałek 11 kwietnia 2011 |

Kontrakt 1:
Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie.
Kontrakt zakończony.
Termin budowy: czerwiec 2008 – grudzień 2009

Kontrakt 2:
Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku i osiedlu Długoszyn.
Planowany okres budowy: 2011 - 2013

Kontrakt 3:
Budowa kanalizacji sanitarnej w części osiedla Pieczyska oraz kanalizacji sanitarnej w osiedlu Ciężkowice.
Planowany okres budowy: 2011 - 2013

Kontrakt 4:
Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego Ø450 mm ze Stacji do ulicy Szklarskiej w Jaworznie.
Planowany okres budowy: kwiecień 2011 - 2013

 

Harmonogram prac dla osiedla Pieczyska i osiedla Ciężkowice zawiera nazwy ulic w których prowadzone będą roboty. Określony jest również termin rozpoczęcia i zakończenia tych prac oraz odtworzenia nawierzchni. Daty podawane są w kwartałach.


Harmonogram dla Pieczysk

Pobierz

 

Harmonogram dla Ciężkowic

Pobierz