Cele promocji

| poniedziałek 11 kwietnia 2011 |

W Unii Europejskiej obowiązuje zasada informowania opinii publicznej o wykorzystaniu jej funduszy przy realizacji różnego rodzaju projektów. Ma to na celu zwiększenie świadomości na temat sposobu, w jaki działa Unia Europejska oraz na co wydatkowane są środki pochodzące z jej budżetu.
Cele informacji i promocji:
- zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczącej realizacji Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I ”,
- stworzenie właściwego wizerunku Projektu w oczach mieszkańców Jaworzna,
- zwiększenie świadomości społeczeństwa dot. współfinansowania projektów z Funduszu Spójności oraz roli jaką odgrywa Unia Europejska poprzez Fundusz Spójności,
- informowanie o aktualnym stanie realizacji projektu.