I etap konkursu - test


Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja regulaminów konkursu oraz rejsu dostępnych na stronie, wypełnienie testu internetowego, który dostępny jest pod linkiem http://kanalizacja.jaworzno.pl/konkurs/ oraz metryczki z następującymi informacjami:
- imię i nazwisko kandydata
- nazwę szkoły
- e-mail

Internetowy test każdy z uczniów będzie mógł wypełnić od 14 do 21 maja 2012 r.
Test dotyczyć będzie ogólnej wiedzy o projekcie budowy kanalizacji w Jaworznie oraz wiedzy na temat ochrony środowiska, ekologii itp. Odpowiedzi na pytania w teście znajdować się będą także na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl

Dodatkowo wśród podstawowych informacji, które także zostaną sprawdzone, znajdą się m. in. zagadnienia dotyczące wiedzy marinistycznej czy geograficznej.

W tym etapie konkursu mogą wziąć udział wszyscy uczniowie gimnazjów w Jaworznie.
Z każdej szkoły wyłoniona zostanie jedna drużyna, składająca się z pięciu uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w I etapie.

Ogłoszenie wyników I etapu odbędzie się 25 maja 2012 r. na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl oraz na fanpage'u Konkursu www.facebook.com/JaworznickaSzkolaPodZaglami

Informacje o wynikach zostaną również przekazane każdej ze szkół.