Ogólne informacje o projekcie

| poniedziałek 11 kwietnia 2011 |

W 2007 roku pojawiły się możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Miasto Jaworzno podjęło starania aby przygotować i zrealizować projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”.

Projekt zakłada wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej, poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a także dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Jaworzno do wymagań Polski i Unii Europejskiej.

Procedura przygotowawcza trwała prawie dwa lata i zakończyła się 10 września 2010 roku, podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Miasto Jaworzno i MPWiK Jaworzno podjęły już prace przygotowawcze do realizacji II fazy projektu. Jej celem będzie uzupełnienie prac wykonanych w fazie I, w tym rozszerzenie kanalizacji na kolejne osiedla oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków.