Pomysł na lekcję biologii i chemii w terenie

Piaskownia zaprasza. We wrześniu w naszym mieście uruchomione zostało pierwsze powierzchniowe ujęcie wody pitnej Piaskownia. Wraz z nim ruszyła jedyna w regionie multimedialna ścieżka edukacyjna składająca się z audio-przewodnika oraz gry edukacyjnej. Ścieżka skierowana jest do dzieci i młodzieży. Obrazuje produkcję wody oraz uświadamia najmłodszym jak cenna dla życia jest woda.

Czytaj więcej...

Inżynier kontraktu dla II fazy wybrany

18 listopada 2013 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę z firmą Tractebel Engineering S.A. na prowadzenie obsługi technicznej, jako Inżynier Kontraktu Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza II”. Kontrakt został podpisany na 42 miesiące, a jego wartość to 438 500 zł netto.

Czytaj więcej...

Promocja drugiej fazy projektu unijnego


21 października 2013r. podpisano umowę na prowadzenie i realizację działań promocyjnych i informacyjnych w ramach II fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Umowa opiewa na kwotę  187 800 zł netto.

Czytaj więcej...

Wnioski o dotację z UM do 15 października

Wszystkie osoby, które otrzymały wycenę budowy przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z regulaminem mają czas do 15 października na złożenie wniosku na uzyskanie dotacji. Złożony w terminie i pozytywnie rozpatrzony wniosek jest gwarancją na podpisanie umowy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej na otrzymanie dotacji w wysokości 50% wartości przyłącza jednak nie więcej niż 2000 zł. To bardzo ważna kwestia, gdyż wszelkie prace budowlane na posesji mogą być prowadzone dopiero po zawarciu umowy z UM.

 

Czytaj więcej...

Mieszkańcy Pieczysk chcą się podłączyć

Dzięki systemowi dotacji, aż 87% mieszkańców Pieczysk zadeklarowało chęć podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Na 160 posesji, umowy na budowę przyłączy podpisało już 139 gospodarstw.

Czytaj więcej...

Sprawdź jak produkowana jest woda!

Wystartowała jedyna w Regionie multimedialna ścieżka edukacyjna połączona z otwarciem Stacji Uzdatniania Wody „Piaskownia” w Jaworznie. Ścieżka skierowana do dzieci i młodzieży ma na celu uświadomienie jak cenna dla życia jest woda, a także zaprezentowanie jak działa stacja i sposobu uzdatniania wody.

Czytaj więcej...