Wznowienie prac na ulicy Młyny Serafińskie


Znana jest już metoda prowadzenia dalszych prac kanalizacyjnych w ulicy Młyny Serafińskie i w ulicy Filaretów. Na spotkaniu 3 lipca MPWiK poinformował mieszkańców, że kanalizacja zostanie położona na mniejszej głębokości. Dodatkowo dla tego rozwiązania powstanie nowa pompownia ścieków. Prace rozpoczną się w drugiej połowie lipca.


Czytaj więcej...

Miasto wspiera projekt kanalizacyjny

Urząd Miasta przekazał na realizację unijnego projektu kanalizacyjnego 1 milion złotych. Dzięki tym środkom, na niektórych ulicach, możliwa będzie odbudowa nawierzchni na całej szerokości.

 

Czytaj więcej...

Wstrzymanie prac na Młynach Serafińskich

Prace kanalizacyjne w ulicy Młyny Serafińskie zostały przerwane. Wykonawca napotkał na warstwę wodonośną. W połowie czerwca, projektant przedstawi nowy sposób realizacji prac, umożliwiający m.in. ułożenie rur kanalizacyjnych na mniejszej głębokości.

 

Czytaj więcej...

Odbudowa nawierzchni

Blisko 80% zaawansowanie projektu kanalizacyjnego, może oznaczać rozpoczęcie prac naprawczych na drogach. Zgodnie z projektem, wszystkie drogi asfaltowe naruszone podczas budowy zostaną odtworzone i przywrócone - po tzw. „śladzie” - do stanu przed inwestycyjnego. Podobnie będzie z drogami gruntowymi. Frezarki oraz rozścielacze już działają.

 

Czytaj więcej...

Prace kanalizacyjne na ulicy Młyny Serafińskie, Filomatów


Informujemy, iż do momentu uzyskania opinii gruntowo – wodnej od Biura Projektów, prace ziemne na ulicy Młyny Serafińskie, Filomatów, realizowane w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”, zostają przerwane. Na ten czas, teren robót został zabezpieczony oraz utwardzony w celu przejezdności.

 

O terminie wznowienia prac w ulicach Młyny Serafińskie, Filomatów poinformujemy w najbliższym, możliwym czasie.

 

W pozostałych ulicach Ciężkowic, prace będą prowadzone zgodnie z harmonogramem. Nowy asfalt na ulicy Kolejarzy do końca maja!

Magistrala wodociągowa prawie gotowa. Już niebawem nowymi rurociągami, z ujęcia Piaskownia do mieszkańców popłynie woda. Jednak wcześniej magistrala musi przejść próbę szczelności. Pozytywny wynik testu będzie zielonym światłem do rozpoczęcia prac asfaltowych.

 

Czytaj więcej...